DiscoFox

DiscoFox


Discofox Level 2

Sonntag, 26. April 2015 – Beginn: 18:00 Uhr – 4 x 1,5 Std. mit Pause –
60 Euro pro Person …


Neuer Discofox Level 1

Sonntag, 26. April 2015 – Beginn: 18:00 Uhr – 4 x 1,5 Std. mit Pause –
60 Euro pro Person …


Discofox Level 2 (neu)

Sonntag, 26. April 2015 – Beginn: 18:00 Uhr – 4 x 1,5 Std. mit Pause –
60 Euro pro Person …